Teptanje

Belle Group je št. 1 na področju varne uporabe, zaradi ekskluzivnih naprav na izdelkih za teptanje (antivibracijska zaščita, bazna plošča in okvir, ki nevtralizira vibracije). Zahvaljujoč svoji tehnologiji nizkih vibracij, izdelki Belle nudijo možnost uporabe strojev več kot 8 ur dnevno in ne presežejo določene meje vibracij pri uporabniku. Teste na strojih je opravilo podjetje OPERC in potrdilo, da izdelki Belle povzročajo nizke vibracije na rokah uporabnika.

Belle nudi popolni asortiman opreme za teptanje tal in asfalta:

  • enosmerne in reverzibilne vibro plošče
  • teptalniki za jarke in kanale
  • dvobandažni valjarji za teptanje vseh vrst tal in asfaltov